serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-7

22.10.2008
Co to jest e-karta ?

Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska, to unikalny w skali kraju i zarazem bardzo nowatorski projekt powstały przy wykorzystaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, dzięki któremu można płacić za szereg usług w mieście, np. za przejazdy autobusami. Można dokonywać opłat za wstęp na basen, na parking, opłat miejskich i skarbowych. Docelowo dzięki e–karcie możliwe będzie elektroniczne załatwianie spraw w urzędzie.

Projekt podzielony został na dwa etapy:

 • uruchomienie e–biletu umożliwiającego płacenie za przejazd autobusami Zarządu Transportu Zbiorowego (ZTZ). E–bilet działa od listopada 2006 r.
 • uruchomienie pozostałych usług oraz możliwości korzystania z podpisu elektronicznego – prace zostały zakończone 31 marca
  2007 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:


Zakres:

 • Elektroniczna karta miejska jako nośnik podpisu elektronicznego, bilet okresowy, elektroniczna portmonetka.
 • Wirtualne Biuro Urzędu Miasta – aplikacje on-line w UM Rybnika umożliwiające interaktywne wypełnianie wniosków, formularzy i składanie podpisu elektronicznego.
 • Sieć Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zapewniających obsługę karty miejskiej w aplikacjach Wirtualnego Biura

Usługi realizowane przy użyciu karty:

 • E-bilet: opłaty za przejazd miejskimi środkami transportu
 • Opłaty za parkingi
 • Opłaty za korzystanie z miejsc targowych
 • Bilety wstępu w jednostkach rekreacyjnych MOSiR i CRiR Bushido
 • Elektroniczny podpis

E-Bilet

 • 85 podsystemów pokładowych z kasownikami w autobusach
 • Stanowisko personalizacji kart
 • 6 punktów sprzedaży
 • 10 czytników kontrolerskich
 • Centrum obsługi Systemu w zajezdni
 • Urządzenia GPS/GPRS/GSM
 • 25 000 kart

E-Portmonetka

 • 19 czytników w parkometrach
 • 7 przenośnych urządzeń dla inkasentów na targowiskach
 • 2 czytniki – bilety wstępu

Infokioski:

 • Lokalizacja w 4 obiektach zamkniętych: UM Rybnika, Punkt Informacji Miejskiej, Dom Handlowy Real, Hossa – obiekt hotelowy
 • Funkcje:
  • Informacyjne
  • Dostęp do Wirtualnego Biura
  • Obsługa podpisu niekwalifikowanego
  • E-portmonetka (np. opłata skarbowa)
    

Telecentra:

 • Lokalizacja w 6 placówkach (Domy Kultury w Boguszowicach, Chwałowicach, Niedobczycach i Niewiadomiu, Klub Harcówka i Młodzieżowy Dom Kultury)
 • Wyposażenie po 2 komputery multimedialne, czytniki kart i inny osprzęt
 • Zatrudnienie po 2 osoby w każdym telecentrum
 • Dostęp do Internetu, Wirtualnego Biura, stron www miasta i innych typu gov
 • Możliwość skorzystania z elektronicznej biblioteki słowniki językowe, nauka języka, encyklopedie, atlasy
 • Adaptacja pomieszczeń, wyposażenie w system sygnalizacji napadu i włamania

Wirtualne Biuro

 • Część publiczna dostępna dla Klienta urzędu tj. internetowa platforma realizująca interaktywne wypełnianie wniosków i formularzy z możliwością złożenia elektronicznego podpisu i uiszczenia opłaty z wykorzystaniem Karty Miejskiej.
 • Część administracyjna dostępna dla upoważnionej grupy pracowników urzędu zawierająca szereg narzędzi do weryfikacji treści przesłanych przez Klientów urzędu oraz mechanizmy wymiany informacji z Systemem Obiegu Dokumentów.

Jak działa e-karta? 

Elektroniczna Karta Miejska ma ukryty mikroprocesor, który może komunikować się bezprzewodowo z urządzeniami stosowanymi do ich ładowania i kontroli. Na karcie zapisana jest informacja np. o typie biletu oraz okresie jego ważności.

 

ekarta

 

Korzyści z e-karty:

 • Korzystając z e-karty nadal jeździmy za 2,10 zł, a do dwóch przystanków nawet za 1 zł !
 • Za pomocą jednej e–karty doładowanej biletami jednorazowymi można opłacić przejazd zarówno całej rodziny jak i poszczególnych jej członków.
 • Za pomocą jednej e–karty doładowanej biletami jednorazowymi możemy zapłacić za przejazd kilku osób, niezależnie od rodzaju biletu – np. bilet normalny i ulgowy, z I i II strefy. Dotychczas wymagało to kupienia kilku odrębnych biletów.
 • Zoptymalizowanie rozkładu jazdy - analiza i dostosowanie do potrzeb mieszkańców.
 • Realne śledzenie potoków pasażerskich - analiza obciążenia autobusów.
 • Kontrola realizacji umów z przewoźnikami.
 • Tworzenie statystyk i analiz biletowych - optymalizacja cennika przejazdów
 • Uszczelnienie komunikacji miejskiej.

Elektroniczna Karta Miejska jest wielkości karty bankomatowej, łatwo mieści się w portfelu lub kieszeni. Jej trwałość określa się na około 5 lat.

E–karta może być wykorzystywana zarówno jako nośnik elektronicznych biletów jednorazowych jak i elektronicznych biletów okresowych.

Wkrótce jej funkcjonalność zostanie rozszerzona m. in. o możliwość płacenia za usługi w BUSHIDO i obiektach MOSiR–u oraz płacenie za postój w parkomatach, regulowanie opłat targowiskowych i wiele innych.

Docelowo na karcie będzie również można umieścić podpis elektroniczny, który pozwoli na składanie podań do Urzędu Miasta drogą elektroniczną.

 

rybnik

Autor: Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika

Źródło: www.ekarta.rybnik.euWszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS